8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VJ
VJ766 (J_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (H_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (H_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (J_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm