8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VJ
VJ768 (I_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (K_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (V_SBoss)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (I-Phổ thông)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
4.619.000 ₫
+10 điểm