11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 29/07/2020 (9/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
VJ
VJ766 (J_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (I_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (L-P/thông tiết kiệm)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (I_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (J_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (I-Phổ thông)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm