2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VJ
VJ768 (U_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (U_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm