2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ768 (W_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Y_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm