2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ768 (U_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Y_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm