2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VJ
VJ768 (J_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Y_SBoss)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm