2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VJ
VJ768 (W_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Y_SBoss)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm