3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 08/09/2020 (21/7 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
VJ
VJ768 (E_Promo)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm