3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 12/09/2020 (25/7 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
VJ
VJ768 (A_Promo)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm