3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ768 (A_Promo)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm