2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Y_SBoss)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm