3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 13/10/2020 (27/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
VJ
VJ768 (A_Promo)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
12:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm