2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm