3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ768 (A_Promo)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm