3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/11/2020 (20/9 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
VJ
VJ768 (E_Promo)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm