3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ768 (E_Promo)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm