2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm