2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/12/2020 (17/10 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
VJ
VJ768 (Z_Eco)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Y_SBoss)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm