9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ764 (A1_ECO)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z1_ECO)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (W_Eco)
08:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:35
HPH
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ764 (A1_DLX)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HPH
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z1_DLX)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (W_Deluxe)
08:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:35
HPH
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ764 (A1_DLX)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HPH
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (Z1_DLX)
13:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:15
HPH
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (W_Deluxe)
08:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:35
HPH
3.710.000 ₫
+10 điểm