5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ768 (W_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (L-P/thông tiết kiệm)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (J-Th/gia linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
5.329.000 ₫
+10 điểm