9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ764 (E1_ECO)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HPH
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (E1_ECO)
08:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
10:45
HPH
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (E1_ECO)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HPH
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ764 (A1_DLX)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HPH
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (A1_DLX)
08:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
10:45
HPH
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (A1_DLX)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HPH
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ764 (V_SBoss)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HPH
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (V_SBoss)
08:30
PQC
2h15p
Bay thẳng
10:45
HPH
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HPH
3.710.000 ₫
+10 điểm