12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ766 (Z_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (W_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (T-P/thông tiết kiệm)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1242 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:50
PQC
2h00p
Bay thẳng
16:50
HPH
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1242 (S-P/thông linh hoạt)
14:50
PQC
2h00p
Bay thẳng
16:50
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (Z_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1242 (I-Phổ thông)
14:50
PQC
2h00p
Bay thẳng
16:50
HPH
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1242 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
PQC
2h00p
Bay thẳng
16:50
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm