30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 302 (Starter-Base)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 310 (Starter-Base)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 312 (Starter-Base)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
90.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 326 (Starter-Base)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (I_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (B_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (B_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (H_Eco)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (L)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
850.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (O_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (O_Eco)
14:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:10
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (O_Eco)
11:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:15
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (M)
14:10
PQC
1h00p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (M)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (M)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (V_SBoss)
11:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:15
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm