55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ322 (A_Promo)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (A_Promo)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (P-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Z_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Z_Eco)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (W_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
13:30
PQC
1h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
13:30
PQC
1h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter Base)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (I_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter Base)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4370 (E-Siêu tiết kiệm)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter Base)
13:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter Base)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (M_Eco)
15:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:35
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (M_Eco)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4370 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4160 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4378 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
13:30
PQC
1h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (I_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (W_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (I-Phổ thông)
15:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (I-Phổ thông)
12:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (I-Phổ thông)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (C-Th/gia linh hoạt)
12:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm