23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
13:30
PQC
1h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (A_Promo)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (A_Promo)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (A_Promo)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Z_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Z_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Z_Eco)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
13:30
PQC
1h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (J_Eco)
15:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (J_Eco)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (J_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter Base)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter Base)
20:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:30
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter Base)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter Base)
13:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:50
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter Base)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
810.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
13:30
PQC
1h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (J_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm