52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
11:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (W_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (J_Eco)
17:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (B_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7820 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (K_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (M_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (L-P/thông tiết kiệm)
18:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:20
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (K-P/thông tiết kiệm)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (O_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (T_Eco)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7820 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
17:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (I-Phổ thông)
18:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:20
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (I-Phổ thông)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (I-Phổ thông)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7820 (I-Phổ thông)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (I-Phổ thông)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1836 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:30
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:20
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:25
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7820 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (J-Th/gia linh hoạt)
17:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:55
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm