35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VN
VN1820 (G_promo)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (G_promo)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (G_promo)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (G_promo)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (W_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (E)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (J_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (J_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (T)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (B_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (R)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (R)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 302 (Starter-Base)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (N)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 310 (Starter-Base)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (K_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (L_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 312 (Starter-Base)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 326 (Starter-Base)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (T_Eco)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm