87 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (A_Promo)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (A_Promo)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (G-Siêu tiết kiệm)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (G-Siêu tiết kiệm)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (G-Siêu tiết kiệm)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (G-Siêu tiết kiệm)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (G-Siêu tiết kiệm)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (G-Siêu tiết kiệm)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (G-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (G-Siêu tiết kiệm)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Z_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Z_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Z_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Eco)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (U_Eco)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (U_Eco)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 302 (Starter-Base)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (E-Siêu tiết kiệm)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (E-Siêu tiết kiệm)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (E-Siêu tiết kiệm)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (J_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 310 (Starter-Base)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 326 (Starter-Base)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (B_Eco)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (R-P/thông tiêu chuẩn)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 312 (Starter-Base)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (S-P/thông linh hoạt)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (S-P/thông linh hoạt)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (Y_SBoss)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (Y_SBoss)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (Y_SBoss)
16:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (I-Phổ thông)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (I-Phổ thông)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (I-Phổ thông)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (I-Phổ thông)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (I-Phổ thông)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (I-Phổ thông)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (I-Phổ thông)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (C-Th/gia linh hoạt)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm