58 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VN
VN1824 (G-Siêu tiết kiệm)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (G-Siêu tiết kiệm)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (E-Siêu tiết kiệm)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (I_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (R-P/thông tiêu chuẩn)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (H_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (K_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (K_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (L_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (S-P/thông linh hoạt)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (I_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (H_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (K_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (L_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (K_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (I-Phổ thông)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (I-Phổ thông)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (I-Phổ thông)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (I-Phổ thông)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (C-Th/gia linh hoạt)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (J-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (J-Th/gia linh hoạt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (J-Th/gia linh hoạt)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm