35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VN
VN1820 (G_promo)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (G_promo)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (U_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 302 (Starter-Base)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (J_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (I_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 310 (Starter-Base)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 326 (Starter-Base)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (B_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 312 (Starter-Base)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (H_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (Q)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (Q)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (Q)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (Q)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (L)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (L)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (L)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (U_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (I_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (H_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (B_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (J_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm