52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 29/07/2020 (9/6 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (U_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (U_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (E-Siêu tiết kiệm)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4206 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4370 (E-Siêu tiết kiệm)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (J_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (I_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (I_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4206 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4370 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (Q-P/thông tiết kiệm)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4160 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (L-P/thông tiết kiệm)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4160 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4206 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (U_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (I_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (U_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (J_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (I_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (I-Phổ thông)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (I-Phổ thông)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1820 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1822 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1824 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:05
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1826 (J-Th/gia linh hoạt)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1828 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1832 (J-Th/gia linh hoạt)
19:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm