30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VN
VN1820 (G_promo)
08:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:10
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (G_promo)
08:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
09:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (U_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (U_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (U_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:45
SGN
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:25
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL326 (Starter)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (I_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (I_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:55
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:15
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (Q)
18:00
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:05
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1832 (Q)
20:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:15
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (Q)
20:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
21:50
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (Q)
22:55
PQC
1h06p
Bay thẳng
00:01
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (L)
11:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:20
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (L)
14:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (K)
16:15
PQC
1h05p
Bay thẳng
17:20
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (U_Eco)
07:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (U_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ326 (I_Eco)
15:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (I_Eco)
18:20
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (U_Eco)
09:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
10:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (U_Eco)
13:30
PQC
1h05p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (U_Eco)
12:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
11:40
PQC
1h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.900.000 ₫
+10 điểm