44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Phú Quốc
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ322 (J_Eco)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (J_Eco)
07:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:40
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (J_Eco)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:15
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:15
PQC
55p
Bay thẳng
12:10
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Plus)
10:35
PQC
1h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (M_Eco)
09:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (L-P/thông tiết kiệm)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (N_Eco)
11:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:55
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (K-P/thông tiết kiệm)
12:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (K-P/thông tiết kiệm)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (M_Deluxe)
09:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1830 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (S-P/thông linh hoạt)
12:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
PQC
55p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (S_Eco)
14:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (N_Deluxe)
11:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1828 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
19:10
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (S_Deluxe)
14:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.469.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1522 (Bamboo Business)
10:35
PQC
1h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ338 (Y_SBoss)
09:00
PQC
1h00p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ336 (Y_SBoss)
14:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
15:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ324 (Y_SBoss)
11:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ322 (Y_SBoss)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ320 (J_Eco)
07:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
08:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ328 (J_Eco)
06:35
PQC
1h05p
Bay thẳng
07:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:15
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7820 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:15
PQC
55p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1824 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
PQC
1h05p
Bay thẳng
13:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1822 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
PQC
1h05p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7824 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
13:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7826 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
PQC
1h05p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7820 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
PQC
1h00p
Bay thẳng
17:15
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7832 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
PQC
55p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1826 (J-Th/gia linh hoạt)
15:50
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:55
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7828 (J-Th/gia linh hoạt)
15:25
PQC
1h05p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.809.000 ₫
+10 điểm