7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 23/11/2020 (9/10 âm lịch)
Busan
Hà Nội
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
VJ
VJ981 (Z_Eco)
08:00
PUS
3h05p
Bay thẳng
11:05
HAN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 427 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
PUS
2h40p
Bay thẳng
13:10
HAN
5.829.120 ₫
+10 điểm
VN
VN 423 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
PUS
7h10p
1 điểm dừng
17:10
HAN
8.300.160 ₫
+10 điểm
VJ
VJ981 (V_SBoss)
08:00
PUS
3h05p
Bay thẳng
11:05
HAN
8.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 423 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
PUS
7h10p
1 điểm dừng
17:10
HAN
8.931.648 ₫
+10 điểm
VN
VN 423 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
PUS
7h10p
1 điểm dừng
17:10
HAN
15.523.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 427 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
PUS
2h40p
Bay thẳng
13:10
HAN
15.523.200 ₫
+10 điểm