2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/11/2020 (11/10 âm lịch)
Busan
Hà Nội
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
VJ
VJ981 (N_Eco)
08:00
PUS
3h05p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.930.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ981 (V_SBoss)
08:00
PUS
3h05p
Bay thẳng
11:05
HAN
8.400.000 ₫
+10 điểm