12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ422 (E_Promo)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
16:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:00
HAN
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (H-P/thông tiết kiệm)
12:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:15
HAN
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (T_Eco)
20:15
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (T_Deluxe)
20:15
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
16:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
20:15
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
12:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:15
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm