16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VN
VN1614 (A-Siêu tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (E-Siêu tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (T-P/thông tiết kiệm)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Deluxe)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (K-P/thông tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Deluxe)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm