18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/03/2021 (20/1 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
VJ
VJ422 (E1_Eco)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (A-Siêu tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1604 (ECONOMYSAVERMAX)
14:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
15:55
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (E-Siêu tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (A_Deluxe)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (K-P/thông tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
1.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1604 (BUSINESSSMART)
14:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
15:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (I-Phổ thông)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm