13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ426 (A_Promo)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1604 (Bamboo Eco)
10:15
PXU
1h40p
Bay thẳng
11:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1604 (Bamboo Plus)
10:15
PXU
1h40p
Bay thẳng
11:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:45
HAN
2.439.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1604 (Bamboo Business)
10:15
PXU
1h40p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm