13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (T_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.410.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm