13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
09:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:25
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (W_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:25
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:25
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
09:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm