14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VJ
VJ426 (A_Promo)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm