22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (U_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (U_Eco)
19:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:05
HAN
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443 (Starter)
09:20
PXU
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
655.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443-BL764 (Starter Base)
09:20
PXU
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
985.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443-BL772 (Starter Base)
09:20
PXU
8h20p
1 điểm dừng
17:40
HAN
985.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (U_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (U_Eco)
19:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:05
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm