8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
14:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:10
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (P)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
14:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:10
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443-BL772 (Starter Base)
09:20
PXU
8h20p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL443-BL764 (Starter Base)
09:20
PXU
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
2.075.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
14:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:10
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm