13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (E_Promo)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:55
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.439.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
09:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm