15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (E_Promo)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (A-Siêu tiết kiệm)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (A_Promo)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm