13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
VN
VN 1612 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
14:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (U_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (U_Eco)
16:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:15
HAN
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
14:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:10
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
14:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:10
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
16:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:15
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm