15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
VJ
VJ422 (A_Promo)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (A_Promo)
16:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:15
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Eco)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
16:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
16:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:15
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm