3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/05/2021 (17/4 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
VJ
VJ422 (E1_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (A_Deluxe)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm