10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VJ
VJ422 (J_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Eco)
17:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:20
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Deluxe)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
17:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (L-P/thông tiết kiệm)
08:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
08:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:25
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
17:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm