14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Eco)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Eco)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Deluxe)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
1.238.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.238.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm