17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/06/2021 (22/4 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (G-Siêu tiết kiệm)
18:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
20:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
20:15
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Deluxe)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (K-P/thông tiết kiệm)
18:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
20:15
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
20:15
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (I-Phổ thông)
18:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
20:15
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
20:15
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm