17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/06/2021 (27/4 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
thứ năm, 10/06
VN
VN1612 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (G-Siêu tiết kiệm)
19:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (E-Siêu tiết kiệm)
19:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:25
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (B_Eco)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (B_Deluxe)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (K-P/thông tiết kiệm)
19:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:25
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:25
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (B_Deluxe)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (I-Phổ thông)
19:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:25
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (C-Th/gia linh hoạt)
19:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:25
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm