13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/08/2021 (25/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Deluxe)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Deluxe)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm