13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/08/2021 (27/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (W_Eco)
20:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (T-P/thông tiết kiệm)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Deluxe)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
949.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (W_Deluxe)
20:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:45
HAN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
20:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm