15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 10/08/2021 (3/7 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
thứ hai, 09/08
thứ ba, 10/08
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
VN
VN1612 (P-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Eco)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Eco)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Deluxe)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Deluxe)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.979.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm