14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/08/2021 (7/7 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ tư, 11/08
thứ năm, 12/08
thứ sáu, 13/08
thứ bảy, 14/08
chủ nhật, 15/08
thứ hai, 16/08
thứ ba, 17/08
VN
VN1612 (P-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Eco)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Eco)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
579.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (J_Deluxe)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:10
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
17:50
PXU
1h35p
Bay thẳng
19:25
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm