8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ426 (A_Promo)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (W_Eco)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
770.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
20:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:00
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
15:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (J-Th/gia linh hoạt)
12:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:15
HAN
3.729.000 ₫
+10 điểm