17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ422 (E_Promo)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7612 (P-Siêu tiết kiệm)
17:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (W_Eco)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7612 (E-Siêu tiết kiệm)
17:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Plus)
16:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7612 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:55
HAN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (W_Deluxe)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7612 (S-P/thông linh hoạt)
17:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (Bamboo Business)
16:25
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:00
HAN
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Y_SBoss)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (I-Phổ thông)
13:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
14:35
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7612 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm