19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VN
VN1612 (P-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Eco)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Eco)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (T-P/thông tiết kiệm)
20:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:35
HAN
349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Z_Deluxe)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (Z_Deluxe)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (K-P/thông tiết kiệm)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (K-P/thông tiết kiệm)
20:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:35
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYFLEX)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (I-Phổ thông)
20:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:35
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (V_SBoss)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:35
HAN
3.299.000 ₫
+10 điểm