8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ422 (E1_ECO)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSAVER)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Eco)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (A1_DLX)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
1.139.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:20
PXU
1h35p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (V_SBoss)
09:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
10:40
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ426 (J_Deluxe)
20:40
PXU
1h35p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.760.000 ₫
+10 điểm