15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
Pleiku
Hà Nội
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
VN
VN1614 (A-Siêu tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (E-Siêu tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (ECONOMYSMART)
15:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:20
HAN
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (K-P/thông tiết kiệm)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (H-P/thông tiết kiệm)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
1.809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (R_Eco)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (R_Deluxe)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1602 (BUSINESSSMART)
15:45
PXU
1h35p
Bay thẳng
17:20
HAN
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ422 (Y_SBoss)
10:05
PXU
1h35p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1612 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
PXU
1h35p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1614 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
PXU
1h35p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm